lunes, 16 de enero de 2012

Mahatma Gandhi


Fíjate en la información que te proporciona esta página de El Mundo e intenta:

1.- Resumir su contenido en no más de 4 líneas.
2.- Responder a la pregunta: ¿De qué manera su figura es relevante en el mundo que conocemos?
3.- ¿Dónde podríamos encontrar toda esta información online?

viernes, 13 de enero de 2012

Recursos lectura comprensiva e moito máis


No Módulo de Competencia Comunicativa e Dixital temos varios obxectivos establecidos:

. Comprender os textos lidos utilizando soportes variados.
. Saber expresar situacións, vivencias e feitos de forma oral utilizando as palabras e as estruturas lingüísticas axeitadas.
. Utilizar e valorar a linguaxe oral como medio de comunicación fundamental en todos os ámbitos da nosa vida.
. Recoñecer e identificar diferentes linguaxes escritas e non verbais en diferentes ámbitos do noso ámbito cultural (xornalístico, coloquial, xurídico, laboral...).
. Enriquecer o vocabulario, tanto na lingua escrita coma na falada, e saber utilizar palabras novas correctamente no seu contexto:
. Saber expresar de forma escrita feitos, historias, relatos... de forma ordenada e estructurada.
. Realizar descricións e comparacións utilizando sinónimos, antónimos, usos lingüísticos...
. Apreciar a lectura como medio de enriquecemento persoal e do noso coñecemento.

Para poder desenvolver todos estos obxectivos imos empregar varias páxinas webs relacionadas con eles. Esta é a primeira entrega:

Ortografía interactiva en lengua castellana en língua galega.
Reglas de ortografía en LC.
Lecturas interactivas en L. castellana.
Razonamiento verbal.
Curso de galego.
Xogos
Testeando
Se hace saber.
A la caza del gazapo.
Lendas galegas.